icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt een betere levenskwaliteit

Dit doen wij voor huidige en toekomstige generaties. Het doel is voor ons duidelijk: een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving.

Wij doen dat door binnen ons duurzaamheidsbeleid te richten op drie pijlers: natuurlijke omgeving, gezondheid en werk & sociale activiteiten. Door te werken vanuit een heldere visie blijven we vooruitstrevend. Door in te spelen op actuele vraagstukken zorgen we voor relevantie en positieve beweging. Hoe dan ook, de eindgebruiker én de toekomstwaarde staan bij ons centraal in onze ontwikkelingen in woningbouw, commercieel vastgoed en zorg- en welzijnsvastgoed.

Wij koppelen onze ambities aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s)) van de Verenigde Naties. Daarmee verbinden we onze ambities aan het bredere maatschappelijke belang en werken we vanuit een integrale ontwikkelaanpak.

Gezondheid

Wij streven ernaar om met onze vastgoedontwikkelingen bij te dragen aan een positieve invloed op de gezondheid en productiviteit van de gebruikers. Daarom is gezondheid een speerpunt bij elke activiteit en bij ieder project. Het welzijn van de gebruiker staat centraal, waarbij we streven naar een omgeving waar de gebruiker zich fysiek en mentaal fit voelt. Door op de regelgeving vooruit te lopen hebben we oog voor de gebruikers van morgen.

Een gezonde leefomgeving
In onze projecten hebben wij aandacht voor de gezonde leefomgeving. Wij geloven in het ontwikkelen van gebieden waar positieve gezondheid centraal staat en werken actief aan inclusieve gemeenschappen. Dat betekent dat de gebruikers van het gebied zich veilig voelen en dat natuurlijke beweging en toevallige ontmoeting wordt gestimuleerd. Een gezonde leefomgeving betekent ook dat er ruimte is voor groen en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met flora en fauna.

Welzijn, service en zorg
VolkerWessels Vastgoed dochter ZorgID ontwikkelt concepten in het spectrum ‘welzijn, service & zorg’. Met specialistische kennis van zorgvastgoed ontwikkelen wij voor specifieke doelgroepen en integreren wij de kennis in onze gebiedsontwikkelingen. U kunt rekenen op een integrale benadering van ontwerp, bouw, onderhoud en zorg. Voor meer informatie kunt u de website van ZorgID bekijken.

Onze doelstellingen met betrekking tot ‘gezondheid’ sluiten aan bij de Duurzame ontwikkelingsdoelstelling nr. 3: Goede gezondheid en Welzijn en 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

Natuurlijke omgeving

We streven naar een bouwsector waarbij grondstoffen circuleren in kringlopen: de circulaire economie. Daarnaast willen we in de gebouwde omgeving veel betekenen in de verbetering van biodiversiteit en klimaatadaptatie. In onze zorg voor de natuurlijke omgeving hebben we meerdere speerpunten, zoals het minimaliseren van de CO2-uitstoot, circulair bouwen, hergebruik van grondstoffen, aandacht voor klimaatadaptatie en het bevorderen van de biodiversiteit. 

Circulariteit en grondstoffen
Het is onze ambitie om circulair te werken en afvalstromen te voorkomen of tot het uiterste minimum te beperken. Door slim te ontwerpen en de gebruikte materialen vast te leggen in een materialenpaspoort kunnen we afval tijdens de bouw verminderen en hergebruik in de toekomst bevorderen. Ons doel is om al onze projecten op te leveren met een materialenpaspoort. Ook in het bouwproces streven we naar 100% afvalscheiding en recycling. Dat doen we door zoveel mogelijk van het afval op de bouwplaats te scheiden. Het is echter nog belangrijker om afval te voorkomen en hier bij de productie en transport rekening mee te houden. Het liefst maken we van afval weer grondstoffen. Vanzelfsprekend maken we alleen gebruik van FSC-gecertificeerd hout en dragen we bij aan klimaatslim bosbeheer.

CO2-uitstoot verminderen
Iedere dag werken we aan een klimaat neutrale en adaptieve leefomgeving. Met het ontwikkelen van de woningbouw, het zorgvastgoed en het commercieel vastgoed met hoge isolatiewaarden en uitgerust met duurzame installaties (warmtepomp, zonnepanelen) zorgen we voor een grote reductie van CO2-uitstoot in de gebruikersfase. Als bedrijf stoten we ieder jaar minder CO2-uitstoot uit. Dat is een trend die we nauwlettend monitoren met de CO2-prestatieladder en waarvan we elk jaar de lat weer hoger leggen. Zo compenseren we vanaf 1 mei 2019 de volledige CO2-uitstoot van ons leasewagenpark.

Natuur inclusief ontwikkelen
Natuur inclusief ontwikkelen heeft tot doel om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit te verbeteren. Door klimaat adaptief te bouwen maken wij de gebouwde omgeving bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Het aanleggen van waterpleinen en groene zones in de wijk zijn daar voorbeelden van. Samen met gerenommeerde ecologische adviesbureaus werken we samen aan het verhogen van de flora en fauna in de wijken en buurten.

De natuur inclusieve benadering van vastgoedontwikkeling draagt bij aan SDG-doelstelling nr. 15: Leven op het land. Door te zorgen voor een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen dragen we bij aan bij SDG-doel nr. 12: verantwoorde consumptie en productie. Met onze de strijd tegen klimaatverandering en dragen we bij aan doelstelling nr. 13: Klimaatactie.

Werk & sociale activiteiten

Een wendbare organisatie zijn en blijven, daar werken wij iedere dag aan. Dat betekent dat wij voor onze medewerkers een prettige werkomgeving willen bieden waar kansen zijn om ieders talenten en ambities te ontplooien. Dat betekent ook dat we innovatie in onze projecten stimuleren en willen leren van onze fouten.

Wendbaar
Als we succesvol willen blijven, moeten we profiteren van de veranderingen die er om ons heen plaatsvinden. We zoeken continu naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren en naar verschillende manieren om ons werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Hiermee werken we aan ons streven om de voorkeurswerkgever te zijn voor huidige en toekomstige werknemers. Innovatie en digitalisatie spelen daarin een sleutelrol. We spelen in op veranderingen in de markt en adapteren innovaties in een vroeg stadium, zoals het opleveren van gebouwen met een materialenpaspoort en innovatieve energiesystemen.

De doelstellingen voor werk & sociale activiteiten dragen bij aan SDG-doelstelling 8: Eerlijk werk en economische groei.