icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Groningen, Stadshavens

Stadshavens wordt een nieuwe wijk in de stad Groningen waar straks aangenaam gewoond en gewerkt kan worden. De ontwikkeling beslaat het gebied langs het Eemskanaal; tussen het Damsterdiep en de Sontweg. Het bestaande industrie- en bedrijventerrein wordt herontwikkeld in 2.400 woningen, een commercieel programma en een park. Stadshavens moet een belangrijke bijdrage leveren aan het woningtekort in Groningen. Daarnaast worden ook de overige opgaven uit de omgevingsvisie Next City in het plan doorgevoerd, zoals: inclusiviteit, gezondheid en economische vitaliteit.

Locatie
Groningen (stad)
Programma
2.400 woningen variƫrend van grondgebonden woningen en appartementen. Tevens een commercieel programma
Bijzonderheden
Stedelijk wonen, gezondheid, groene wijk, energiezuinig, deelmobiliteit, inclusiviteit, economische vitaliteit, verbinden van de stad, Eemskanaal
Ontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed, VanWonen en BPD
Een samenwerking tussen
Gemeente Groningen, VolkerWessels Vastgoed, VanWonen, BPD, Nijestee en Levier
Stedenbouwkundige
KCAP
Duurzaamheid
Gezondheid, energiezuining, groen, mobiliteit en klimaatadaptief;
Realisatie
Prognose start bouw 2023
Voor meer informatie
Website Gemeente Groningen

Belangrijke schakel

Tussen het centrum van Groningen en de nieuwe wijk Meerstad wordt Stadshavens gerealiseerd. De aansluiting tussen deze twee belangrijke gebieden van de stad Groningen is nu nog niet optimaal. Stadshavens moet er mede voor zorgen dat er een verbinding komt die prettig en sociaal veilig is. Op een iets kleinere schaal is ook de noord-zuidverbinding van belang. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat bewoners uit de Oosterparkwijk het water van het Eemskanaal beter kunnen ervaren. Stadshavens zelf, met voorzieningen zoals het groene park aan de zuidzijde van het Eemskanaal, wordt ook een leuke plek om te verblijven.

Gezondheid

Stadshavens wordt een plek waar mensen graag willen zijn; een plek waar je blij van wordt, een plek waar mensen elkaar ontmoeten, thuiskomen en/of aan het werk gaan. Het wordt een wijk met veel groen en een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en inspeelt op het veranderende klimaat. De woningen krijgen geen gasaansluitingen, zijn energiezuinig en worden voorzien van duurzame materialen. Duurzame mobiliteit is een belangrijk thema in Stadshavens; te denken valt aan het stimuleren van fiets- en OV-gebruik en energiezuinige deelauto’s. Tenslotte wordt Stadshavens een wijk voor jong en oud.

Proces en planning

Het jaar 2021 staat in het teken van het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. Het jaar daarop worden de stedenbouwkundige plannen uitgewerkt en het doel is om in 2023 te starten met de realisatie. Wilt u nog meer lezen over dit project? Lees dan de informatiekrant Stadshavens 2020, die u hieronder kunt downloaden.