icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 01 december 2021

Gemeenteraad Ouder-Amstel stelt Structuurvisie De Nieuwe Kern vast. Grote stap voor ontwikkeling van 5.000 woningen in Ouder-Amstel

De structuurvisie bepaalt de ruimtelijke invulling van het gebied tussen de A2 en Duivendrecht en is het fundament voor de bouw van circa 5.000 nieuwe woningen vanaf 2025. Een belangrijke nieuwe mijlpaal, weet ook verantwoordelijk wethouder Willem Jansen: “de woningnood in de regio is enorm. Met De Nieuwe Kern bouwen we een nieuwe woonwijk voor meer dan 10.000 mensen. Een groene wijk, met veel faciliteiten, goede voorzieningen en uitstekende bereikbaarheid. Echt een plek waar het voor toekomstige bewoners fijn wonen is. Het vaststellen van de structuurvisie is een belangrijke stap voorwaarts met betrekking tot het realiseren van de ambities die wij met deze wijk hebben. In 2026 verwachten we de eerste bewoners van De Nieuwe Kern welkom te kunnen heten.”

Groot draagvlak door uitgebreid participatietraject

Vorig jaar januari klonk het startschot voor een uitgebreid participatieproces met inwoners, diverse organisaties uit Ouder-Amstel en andere betrokkenen. Met inspiratiesessies, inloopavonden, enquêtes en zo meer. De input is verwerkt in de ontwerp structuurvisie of wordt later in de ontwikkeling van De Nieuwe Kern benut. Ook bij de uitwerking van de plannen blijft de gemeente in gesprek met inwoners, organisaties en andere betrokkenen.

Aantrekkelijke groene stadswijk

De structuurvisie beschrijft de beleidsmatige en ruimtelijke kaders voor ontwikkeling van de nieuwe wijk. De wijk wordt ontwikkeld binnen bestaand stedelijk gebied, waardoor de omliggende groene gebieden behouden blijven. Het groene karakter van De Nieuwe Kern komt onder meer tot uiting in een groot centraal gelegen stadspark, dat als verbindende schakel fungeert tussen de verschillende woonbuurten en andere functies, zoals kantoren, hotels en horeca. De bestaande volkstuinen ondergaan een transformatie en worden compacter en toegankelijker. Daarnaast breidt Ajax trainingscomplex De Toekomst uit met twee voetbalvelden en een ministadion en zorgt de ligging bij Station Duivendrecht en de ontwikkelingvan Smart Mobility Hub (SMH) voor uitstekende bereikbaarheid, waardoor ingezet kan worden op duurzame mobiliteit.

De Nieuwe Kern Nominatie 20201

Goede Samenwerking

De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax.

Milieu Effect Rapportage

Het is belangrijk goed te onderzoeken welke effecten de bouw van De Nieuwe Kern heeft op het milieu. Daarom is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Daar waar negatieve milieueffecten verwacht worden, is in het rapport aangegeven hoe deze beperkt kunnen worden door zogenaamde mitigerende maatregelen.

Hoe verder?

Nu de structuurvisie is vastgesteld, kan de gemeente in samenwerking met de grondeigenaren de plannen verder uitwerken in een stedenbouwkundig raamwerk. Als dit er is zal Ouder-Amstel verdere afspraken maken met de grondeigenaren over derealisatie van de plannen. De verwachting is dat het stedenbouwkundig raamwerk in het 3e kwartaal van 2022 gereed is. Naar verwachting kunnen in 2026 de eerste woningen opgeleverd worden.

 De structuurvisie en MER zijn te vinden op www.denieuwekern.nl

 

De Nieuwe Kern

Tussen Station Duivendrecht en de A2 verrijst met de komst van De Nieuwe Kern de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. Met circa 5.000 woningen rondom een groot stadspark. En 250.000 vierkante meter aan onder andere kantoren, horeca en de uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Kijk op www.denieuwekern.nl voor meer informatie.