icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 18 november 2021

Gemeente Rijswijk, AM en VolkerWessels Vastgoed ondertekenen overeenkomst voor Pasgeld-West

De gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in hun samenwerking met de gemeente Rijswijk voor de ontwikkeling en realisatie van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Na actief te zijn geweest in de deelgebieden Sion en Parkrijk gaan beide ontwikkelaars, die samenwerken in de CV Harnaschpolder, de komende jaren 450 woningen ontwikkelen en realiseren, waarvan 100 in de middeldure huur. De gemeente Rijswijk wordt eigenaar van de grond in Pasgeld. Hiervoor is op 17 november 2021 door de partijen een Samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hoge ambities voor duurzaamheid en klimaatadaptatie

De uitwerking van de plannen door AM en VolkerWessels Vastgoed sluiten goed aan op de besluitvorming van de Rijswijkse gemeenteraad met betrekking tot de blauw-groenehoofdstructuur van Pasgeld West. Méér nog dan al is gebeurd in RijswijkBuiten, worden hoge ambities nagestreefd als het gaat om het hergebruik van grondstoffen, klimaatdoelen, het maken van ruimte voor fauna en flora en het verantwoord omgaan met mobiliteit. Zo komen er gedeelde tuinen met hoogwaardig groen, wat goed is tegen hittestress en zorgt voor opslag en behoud van water in de buurt. Aan de klimaatdoelen wordt bijgedragen met woningen die in Pasgeld West worden gebouwd volgens de principes van het ‘Nul op de Meter’ (NOM woningen) en ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG woningen).

De toekomstige bewoners van Pasgeld West hebben ruime mogelijkheden voor recreatie in het groen met de nabijheid van het Elsenburgerbos. Ook de Vliet en het ‘slagenlandschap’ met weiden en slootjes in de buurt dragen hieraan bij en maakt Pasgeld West een fijn leef- en woongebied met water en groen bij de eigen voordeur.

De ontwikkeling van Pasgeld West is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente en de markt voor de realisatie van duurzame, integrale en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.