icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 10 april 2015

Drie mijlpalen Waterfront Dalfsen

Het Waterschap Groot Salland, de gemeente Dalfsen en de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen (OCW, bestaande uit VolkerWessels Vastgoed en Loostad Vastgoedontwikkeling, beiden VolkerWessels-ondernemingen) hebben donderdagmiddag 9 april gezamenlijk drie mijlpalen gemarkeerd langs de Vecht bij Dalfsen. Zo werden de oplevering van de nieuwe waterkering (onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma) en de voltooiing van de lage wandelpromenade langs de Vecht gecombineerd met de start van de bouw van het appartementencomplex nabij de jachthaven.

Dalfsen paal slaan
V.l.n.r. dhr. Driesen (dir. Ontw.combinatie OCW), dhr. Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), dhr. Van Leeuwen (wethouder gemeente Dalfsen), dhr. Laarman (bestuurder Waterschap Groot Salland), dhr. Jorissen (directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma)

Landelijke primeur

De drie deelprojecten zijn qua planning op elkaar afgestemd en hebben de nodige raakvlakken. Dalfsen is landelijk het eerste project uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dat is voltooid. Ook het benutten van ‘meekoppelkans’ was hierbij een landelijk voorbeeld. Door in de planning de bouw van de nieuwe waterkering (damwand) naar voren te halen, konden de gemeente en OCW gelijktijdig aansluiten met de aanleg van de wandelpromenade. Hierdoor hoefde het gebied maar één keer op de schop en werd overlast beperkt.

Nieuwe inrichting

Het gebied ten westen van de brug in Dalfsen verandert ingrijpend. Het oude gemeentehuis en de voormalige drukkerij van Eshuis worden vervangen door woningen, appartementen, horeca, winkels en een parkeergarage. Omdat dit gebied nu opnieuw wordt ingericht, heeft het waterschap besloten dit deel van het Hoogwaterbeschermingsproject eerder aan te pakken. Het andere deel, 320 meter ten oosten van de brug, wordt op een later moment verbeterd. Onderdeel van het Waterfront is de realisatie van een wandelpromenade, waarbij op twee niveaus langs de Vecht kan worden gelopen. Op de lage promenade is een groene tribune gerealiseerd en is rekening gehouden met een terrasfunctie ten behoeve van de Witte Villa en de Cichoreifabriek.

Dalfsen wandelpromenade

Start bouw appartementen

Nu de waterkering en de wandelpromenade zijn afgerond, kan de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen starten met de bouw van het appartementencomplex aan de Vecht. Het complex wordt gebouwd direct achter de dijk en kijkt uit over de rivier en de jachthaven. Er worden tien luxe appartementen gerealiseerd. Naar verwachting zal de bouw een jaar in beslag nemen.

 

3-in-1-moment

Na een wandeling ‘Rondje Waterfront’ langs de verschillende deelprojecten vond het officiële opleverings/startmoment plaats door bestuurders van de verschillende organisaties. Zij sloegen symbolisch de eerste paal voor het appartementencomplex. De andere twee palen die al in de grond waren geslagen, legden daarbij de link naar de twee opgeleverde projecten. Tevens grepen het waterschap, de gemeente en de ontwikkelingscombinatie dit moment aan om ook samen met de toekomstige bewoners de officiële start van de bouw te vieren.