icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 13 januari 2023

Bouw van 18 eengezinswoningen in De Lanen fase 3 in RijswijkBuiten feestelijk gestart

De bouw van het energiezuinige nieuwbouwproject De Lanen fase 3 in RijswijkBuiten is gestart. De 18 ruime eengezinswoningen worden komend jaar gebouwd langs de centrale parksingel in deelgebied Parkrijk. Onder toeziend oog van de kopers sloegen wethouder Armand van de Laar (RijswijkBuiten en Stadsontwikkeling), Annemarie Jol (namens Harnaschpolder CV, een samenwerking van de gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed) en Anton Spaan (Lithos bouw & ontwikkeling) op woensdag 11 januari symbolisch de eerste paal. De woningen, ontworpen door Steenhuis Bukman Architecten uit Delft, worden naar verwachting begin 2024 opgeleverd.

De Lanen fase 3_300dpi_0057 CV.jpg

Duurzaam bouwen en aandacht voor natuurinclusiviteit

Alle woningen en het openbaar gebied van RijswijkBuiten zijn uiterst duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als energie, water, natuur en klimaat. De woningen in De Lanen fase 3 zijn niet alleen gasloos maar ook zeer energiezuinig met energielabel A++++. Op het dak van de woningen liggen 12 zonnepanelen. Samen met de aanwezigheid van een warmtepomp en de hoge isolatiewaarde zorgt dit ervoor dat de woningen klaar zijn voor de toekomst.

De Lanen fase 3 wordt gerealiseerd aan de groene en waterrijke parksingel. Het regenwater dat normaal via het riool verdwijnt, zal hier bovengronds afstromen. Via speciale goten, groenstroken en watergangen wordt het vertraagd afgevoerd naar de parksingel en omliggende waterpartijen. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor natuurinclusiviteit. Door het integreren van nestkasten en groen in het ontwerp sluiten de woningen aan op de parkachtige omgeving.

Door de energiezuinige woningen, voorzieningen en een groene en waterrijke inrichting van de openbare ruimte, ontstaat er in Parkrijk een mooie nieuwe buurt. Door samen gebruik te maken van bijvoorbeeld een auto of een bakfiets verloopt de buurtvorming en sociale integratie ook sneller. Wethouder Van de Laar: ‘De buurt en haar gemeenschap zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid. Dat betekent ook iets voor de mobiliteit. Bewoners worden gestimuleerd om zo veel als mogelijk gebruik te maken van duurzamere vormen van mobiliteit, zoals fietsen, deelauto’s en openbaar vervoer. Daarom is hier bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk vanaf het begin rekening mee gehouden. Met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten’. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen van deelvervoerder Hely. Bewoners van Parkrijk kunnen deze deelmobiliteit huren bij 8 tot 11 centrale mobiliteitspunten die tijdens de bouw van Parkrijk gefaseerd worden aangelegd.

 

Planning

De bouw van de woningen duurt ongeveer een jaar, wat betekent dat de woningen naar verwachting het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd. Er zijn nog enkele woningen te koop. Kijk voor de actuele beschikbaarheid op www.parkrijk-delanen.nl.