icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Circulariteit

Grondstoffen verdienen aandacht. Na het energievraagstuk, waar wij al grote stappen in hebben gezet, zullen grondstoffen de nieuwe uitdaging gaan vormen.

circulariteit

Hergebruik grondstoffen

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van het afval in Nederland. Als ontwikkelaar nemen wij hier onze verantwoordelijkheid voor. Het is dan ook onze ambitie om circulair te werken en afvalstromen te voorkomen of tot het uiterste minimum te beperken. Afval gescheiden afvoeren is gebruikelijk. Het is alleen nog belangrijker om afval te voorkomen en hier bij de productie en transport rekening mee te houden. Het liefst maken we van afval weer grondstoffen.

Onze circulaire ambitie

Bij herontwikkeling van gebouwen zal dit een nog grotere rol gaan spelen. Wat kunnen we in stand laten, wat kunnen we hergebruiken en wat kunnen gescheiden afvoeren? Maar ook: hoe kunnen we duurzame materialen toepassen die de aarde niet verder uitputten? Grondstoffen die sneller aangroeien dan gebruikt worden. Kunnen we de materialen die vrijkomen bij de sloop op de locatie hergebruiken? Een uitdaging waar wij graag bevlogen onze tanden in zetten, voor nu en onze toekomst.