HomeOver onsMVOCO2-reductie/Mileu

CO2-reductie / Mileu

 

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een belangrijke pijler van ons duurzaamheidsbeleid. (Daarnaast zijn ook de onderwerpen grondstoffenbeheer, materiaalkeuze, flora en fauna relevant.) We nemen onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties door steeds energiezuiniger te bouwen. Onze woonconcepten PlusWonen en VolkerWessels MorgenWonen zijn een concrete invulling van deze ambitie. Bestaande woningvoorraad verduurzamen we met ons renovatieconcept GreenUpgrade.

Als vastgoedontwikkelaar willen wij een voorbeeldrol vervullen. We hebben de C02-footprint van onze eigen organisatie in 2015 met 30% gereduceert (ten opzichte van 2010). Vanaf april 2012 is VolkerWessels Vastgoed gecertificeerd op trede 4 van de CO2-prestatieladder. Dit is een indicator die aangeeft (op een schaal van 5) hoe duurzaam een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen weet uit te voeren. Met verschillende initiatieven verwachten we ook partners en consumenten te bewegen hun energieverbruik te verminderen.

Wij zijn dagelijks bezig om aan onze duurzaamheidsambities concreet invulling te geven. Hoe wij dat doen is te lezen in ons nieuws.

De andere drie pijlers van ons MVO-beleid zijn:

+