icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 01 juni 2017

Orion, IBB Kondor en ZorgID bereiden een toekomstige samenwerking voor

Tijdens de PROVADA bevestigden Stichting Orion en VolkerWessels ondernemingen IBB Kondor en ZorgID (onderdeel van VolkerWessels Vastgoed) dat ze gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor een toekomstige, duurzame samenwerking. De komende maanden zal een samenwerkingsovereenkomst worden voorbereid.

Zorgexploitaties

De samenwerking is gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden om op nader te bepalen locaties gezamenlijk zorgexploitaties te (her) ontwikkelen, te bouwen en na realisatie te exploiteren. Partijen geven aan uit te zien naar een samenwerking die kansen biedt om de opgave waar Orion voor staat integraal, duurzaam en met respect voor de cliënten en de diverse betrokken partijen zoals de cliëntenraad en ondernemingsraad tot een mooi resultaat te brengen.