icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 22 november 2013

Onderzoek haalbaarheid studentenhuisvesting Diedenoort Wageningen

VolkerWessels Vastgoed, Van Swaay Projectontwikkeling en studentenhuisvester Idealis onderzoeken de haalbaarheid voor nieuwbouw van ca. 300 studenteneenheden op de locatie Diedenoort te Wageningen. Hiervoor hebben partijen onlangs een intentieovereenkomst getekend. De bouw kan mogelijk in 2015 starten. Voor de tussenliggende periode wordt eveneens de haalbaarheid onderzocht van tijdelijke studentenhuisvesting in het voormalige schoolgebouw Diedenoort.

Diedenoort deelgebied project Mouterijnoort

Project Mouterijnoort wordt met de gemeente Wageningen ontwikkeld door Combinatie Mouterijnoort VOF, een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels Vastgoed en Van Swaay Projectontwikkeling en bestaat uit drie deelgebieden: De Ambacht, De Mouterij en Diedenoort.

De nieuwbouwplannen voor deelgebied Diedenoort omvatten oorspronkelijk 36 eengezinswoningen en een appartementencomplex voor starters. Partijen onderzoeken nu de mogelijkheden om
ca. 300 studenteneenheden te realiseren. Passend binnen de beoogde bouwhoogte van drie en incidenteel vier bouwlagen en in goede aansluiting op de omgeving.
Het voornemen is dat medio 2014 de plannen definitief zijn.

Tijdelijke studentenhuisvesting

In afwachting van de definitieve bouwplannen kan het voormalige schoolgebouw benut worden voor tijdelijke huisvesting voor studenten. Gedacht wordt aan ca. 80 eenheden. De realisatie van ca. 300 studenteneenheden sluit aan bij de ambitie van Idealis om voldoende woonruimte voor studenten te realiseren in Wageningen. De vraag naar studenteneenheden zal de komende jaren toenemen. Op verschillende locaties in de stad worden hiervoor nieuwbouwplannen ontwikkeld. Recentelijk tekende Idealis nog een overeenkomst voor de bouw van 162 eenheden op de Lawickse Hof. Ook de bouw

van 148 eenheden langs de Nobelweg is in een vergevorderd stadium.

Diedenoort