icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 31 augustus 2018

Nationaal Marine Monument Noordelijk Havenhoofd Scheveningen tijdelijk in depot

Het Nationaal Marine Monument op het talud bij de Strandweg in Scheveningen wordt in verband met de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd tijdelijk in depot geplaatst. De ontmanteling van het monument vindt medio september plaats. Het dijklichaam waarop het monument staat wordt dit najaar afgegraven ten behoeve van de realisatie van een nieuwe parkeergarage. Het dijklichaam zal na realisatie van de parkeergarage worden teruggeplaatst en het monument krijgt een nieuwe plek in het gebied.

 

Het Nationaal Marine Monument is gemaakt door de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen. Het monument werd in 1966 onthuld en gedenkt drieduizend marine slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het grote, rode, op een sokkel van keien geplaatste tufstenen beeld stelt een marineschip in actie voor. Op het schip tuurt een scheepsofficier door een kijker, staat een marinier naast een geschutskoepel en geeft een matroos een vlaggensein. Op de sokkel staat een citaat van Koningin Wilhelmina: “De Marine heeft het goed gedaan”.

 

Het Noordelijk Havenhoofd wordt door VolkerWessels Vastgoed herontwikkeld tot een gebied dat zowel de haven- als de recreatieve functie van Scheveningen versterkt. Het plan wordt uitgewerkt in samenwerking met de gemeente Den Haag en ondernemers verenigt in het “Viscluster”. De totale ontwikkeling omvat ca. 85.000 m2 bruto vloeroppervlakte nieuwbouw en een herinrichting van het openbaar gebied. Op dit moment zijn de werkzaamheden van de ondergrondse infrastructuur in volle gang, dit najaar start de bouw van Inntel Hotels en de prognose is dat in 2022 de herontwikkeling van het gebied gereed is. Meer informatie over de ontwikkelingen op het Noordelijk Havenhoofd is te vinden op www.noordelijkhavenhoofdscheveningen.nl.