icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 17 april 2012

Coevorden en VolkerWessels Vastgoed onderzoeken samenwerking voor ontwikkeling woningbouw Sleen

De gemeente Coevorden en projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed hebben een intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is bij de ontwikkeling van woningbouw in Sleen. In het komende halfjaar moet duidelijk worden op welke manier het uitbreidingsplan bij de manege ontwikkeld kan worden. In juli van het afgelopen jaar heeft de gemeente Coevorden onder grote belangstelling de eerste schetsen van de nieuwe uitbreidingswijk van Sleen gepresenteerd. In het gebied aan de westkant van Sleen, dat wordt begrensd door de manege aan de Zetelveenweg in het noorden en de sportvelden in het zuiden, wordt gedacht aan een uitbreiding met ongeveer 75 woningen, die tot circa 2020 voorzien in de verwachte groei. Het is de bedoeling dat invulling van het nieuwe woongebied zeer gevarieerd wordt: er worden kavels uitgegeven, er wordt projectmatig gebouwd in alle prijsklassen en er is ruimte voor huurwoningen.   Meer marktpartijen In 2010 heeft het college besloten om meer samen te werken met marktpartijen in de grondexploitaties van woningbouwkavels. Om dit te bereiken heeft de gemeente onder meer in 2011 een woningmarktbijeenkomst gehouden om met makelaars, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten, banken en woningcorporaties de mogelijkheden op de woningbouwmarkt in de gemeente Coevorden te verkennen. Onder meer naar aanleiding van die woningmarktbijeenkomst  hebben diverse ontwikkelaars belangstelling getoond voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie in Sleen, waaronder VolkerWessels Vastgoed.   VolkerWessels Vastgoed De gemeente heeft gekozen voor VolkerWessels omdat deze partij onder meer een uitgebreide kennis en ervaring heeft op het gebied van ontwikkeling, ontwerp en uitvoering in de woningbouw. VolkerWessels heeft daarnaast een uitgekiend concept ten aanzien van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: geïnteresseerden en bewoners vroegtijdig bij de planvorming betrekken. Bovendien werkt VolkerWessels al enige jaren volgens het eigen ontwikkelde Climate Ready® energielabel dat geheel aansluit op de wensen van de overheid ten aanzien van energiezuinig bouwen.   Plannen Gedurende de looptijd van de intentieovereenkomst (6 maanden) onderzoeken partijen de mogelijkheden voor samenwerking bij het ontwikkelen van de woningbouwlocatie in Sleen. Het doel van de samenwerking is om met oog voor de bijzondere omgeving, landschappelijke kwaliteiten en identiteit van Sleen, de komende tijd plannen uitwerken voor de ontwikkeling van een hoogwaardige en duurzame leef- en woonomgeving die voorziet in de behoefte van de huidige en de toekomstige generatie.